top of page

Palveluksessasi

Asiantuntijamme

Haluamme auttaa opettajia ja oppijoita heidän arjessaan niin, että työskentely on mielekästä, motivoivaa ja virkistävää. 

Meille on tuttua niin yliopistojen kampuskehittäminen kuin pedagogisten suunnitelmien laatiminen. Käytämme usein designmenetelmiä koulujen toiminnan kehittämisessä. Autamme koulujen johtoa koulurakennushankkeiden eri vaiheissa. 

Olemme vahva opetusteknologian ja äänimaailman asiantuntija, joten tiedämme millaisia rauhalliset, toimivat ratkaisut muunneltavissa ja muuntojoustavissa koulurakennuksissa ovat. Tärkeää on myös elinkaarisuuden ja tulevaisuuden muutosten huomioiminen. Tällöin tarvitaan kykyä simuloida ja visualisoida tulevaa toimintaa uudessa ympäristössä.  

Pedagoginen ohjaus, pedagogisten suunnitelmien arvioiminen sekä laatimisen tukeminen, erilaiset asiantuntijatehtävät, henkilökunnan tukeminen, konseptisuunnittelu, kouluttaminen, innovointi...tätä kaikkea olemme tehneet.  

markku.jpg
osakas

Markku Lang

trendit & oppimaisemasuunnittelu

Markku on pitkään opettajankouluttajana, harjoittelukoulu-verkostossa toiminut oppimisympäristöjen kehittäjä. 

Hän on perehtynyt siihen, miltä koulujen suunnittelun tulevaisuus näyttää Suomessa ja maailmalla. Hän on kehittänyt käyttäjälähtöistä oppimisympäristöjen suunnittelua tehokkaammaksi ja paremmin koulujen suunnittelua palvelevaksi. 

Hän auttaa sinua esim. koulujen pedagogisten suunnitelmien tekemisessä, kilpailuttamisessa, koulujen suunnittelussa, koulun toiminnan simuloinneissa, visualisoinneissa ja suunnitelmien arvioimisessa.  

pasi2.jpg
osakas

Pasi Kurttila

tilaohjelmointi

Pasi on pitkän linjan opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen kehittäjä, jolle erilaiset pedagogiset lähestymistavat oppimiseen ja niiden suhde opetussuunnitelmaan ovat tärkeitä. Pasi on kokenut opettajankouluttaja ja koulusuunnittelija, ja hän tuntee hyvin erilaisten työskentelytapojen ja tilaratkaisujen väliset yhteydet. 

 

Hän auttaa sinua esim. tilaohjelmoinnissa, pedagogisten suunnitelmien laatimisessa, suunnitteluprosessin ohjaamisessa sekä suunnitelmien arvioimisessa ja kehittämisessä.

Erityisasiantuntijat

Mikko_nelio2.jpg

Mikko Sundman

ääniympäristö

Mikko on kaiutinsuunnittelija, AV-järjestelmäasiantuntija, innovaattori sekä tarvittaessa audio-talonmieskin.  Hyvä ääniympäristö edistää oppimista, helpottaa opettamista sekä lisää kaikkien koulussa olijoiden hyvinvointia.

 

Hän auttaa sinua opetusta tukevan AV-tekniikan sekä akustiikan suunnittelussa, hankinnassa, toteutuksessa sekä ylläpidossa.

anni.jpg

Anni Järvitalo

ulkotilat

Annin erityisosaamiseen kuuluu oppimis-ympäristöjen ulkotiloihin liittyvät suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät. Annille on tärkeää ekologisten ja ihmisläheisten arvojen yhteensovittaminen siten, että ulkotilat tuottavat hyvinvointia ja iloa lapsille sekä muille käyttäjille.

Anni on yksi Nomaji maisema-arkkitehtien perustajaosakkaista. Nomaji suunnittelee mielikuvituksellisia ja monikäyttöisiä päi-väkoti- ja koulupihoja, jotka tukevat luovuutta, oppimista ja hyvinvointia.

keynotepuhuja_katri_lehtovaara.jpg

Katri Lehtovaara

toimintakulttuuri

Katri on opettajataustainen työyhteisöjen kehittäjä ja valmentaja, joka on erikoistunut organisaatioissa tapahtuvan oppimisen muotoiluun. 

Hän auttaa sinua koulujen yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämisessä, yhteisön toimintatapojen muotoilussa sekä oppivien yhteisöjen ja niiden johtamisen tukemisessa.

Mape.jpg

Markku Pelkonen

Digitaalinen 

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

jari_harvio.jpg

Jari Harvio

opetusteknologia

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

julianna.jpg

Mikko Helasvuo

demotilasuunnittelu

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

image004.jpg

Markku Pelkonen

digitalisaatio

Markku on ennen nykyistä rooliaan toiminut digitaalisen oppimisen pioneerina, opettajankouluttajana ja yrittäjänä.

 

Hän auttaa ja sparraa mm. koulujen johtoryhmiä ja rehtoreita toimintakult-tuurin johtamisessa muutoksessa ja toteuttaa tiiminsä kanssa pitkäkestoisia valmennuksia eri teemoista.


Hän toimii liiketoimintajohtajana Otava Oppimisen palveluissa.

IMG_3037.JPG

Jani Alakangas

 johtamisjärjestelmät

Jani on sivistysjohtaja, koulusuunnittelun innovaattori ja koulujen toimintakulttuurin kehittäjä.

 

Hän auttaa sinua esim. kouluverkkoselvityksessä, koulujen suunnit-telussa, jaetun johtajuuden kehittämisessä, koulujen johdon kouluttamisessa ja allianssikilpailutuksessa. 

jari_harvio.jpg

Jari on toiminut pitkään niin opettajana ja nykyään keskeisessä roolissa useissa valtakunnallisissa verkostoissa ja oppimisympäristöjen kehitys- ja tutkimushankkeissa.

Jari on hyvin perehtynyt verkko-oppimisympäristöihin ja erilaisiin laiteratkaisuihin sekä teknisen ja pedagogisen ICT-tuen toteutustapoihin ja kehittämiseen Hän toimii digikehittämis-päällikkönä Hämeenlinnan kaupungilla ja Suomen eOppimiskeskus ry:n hallituksen puheenjohtajana.

Jari Harvio

 oppimisympäristöt

bottom of page