top of page

Koulurakennustemme iästä ja kunnosta johtuen meillä on menossa erittäin vilkas koulujen rakentamisen aika. Kun uuden koulun rakentaminen tulee ajankohtaiseksi,  herää kysymys miten se "maailman paras koulu” juuri meidän tarpeisiimme rakennetaan?

 

Oppimaisema.fi- palvelu tarjoaa Suomen parasta tietoa ja taitoa asiantuntija-verkostomaisen muodossa. Tehdään yhdessä parempia kouluja.  

Maailman paras koulu

OPPIMAISEMA-AJATTELU

Oppimaisema- ajattelu on osa tulevaisuustyötä, jonka tuloksena syntyy älykkäitä, ekologisesti suunniteltuja ja rakennettuja sekä lasten ja aikuisten hyvinvointia lisääviä koulurakennuksia." 

TÄSTÄ PUHUTAAN

"Rakennustiedon ohjeet ottavat huomioon uuden oppimiskäsityksen vaatimukset. Ohjeet ovat erittäin hyödylliset koulujen tilaajille, rakentajille, arkkitehdeille ja kouluja suunnitteleville opettajille "

Jaana Matilainen, Rakennustieto Oy

bottom of page