top of page

Inspiraatiota Suomesta: Hiukkavaaratalo

Hiukkavaaratalo

Oulun itälaidalla sijaitseva Hiukkavaaran monitoimitalo on ensimmäinen julkisrakennus uudella Hiukkavaaran asuinalueella, jonne on kaavoitettu koteja yhteensä noin 25 000 asukkaalle.

 

Kiinteistön laajuus on noin 11 000 bruttoneliömetriä. Monitoimitalon rakentaminen alkoi keväällä 2016, ja talo otettiin käyttöön elokuussa 2017. Oulun Tilakeskus järjesti monitoimikeskuksen rakentamisesta toteutuskilpailun syksyllä 2014. Hiukkavaaratalo toteutettiin allianssimallina.

Hiukkavaaratalon pääkäyttäjät ovat Hiukkavaaran koulu, päiväkoti Taikapolku, kirjasto ja nuorisotalo Hiukkis. Lisäksi siellä toimivat Kulttuuritalo Valve, Oulu-opisto ja Oulun kaupungin liikuntapalvelut, jotka järjestävät muun muassa liikunta-, kulttuuri- ja kädentaitotoimintaa pääasiassa iltaisin. Talo on tarkoitettu kaikille alueen asukkaille. Pedagoginen ajattelu on ohjannut vahvasti kiinteistön rakentamista suunnittelun alusta alkaen.

 

Prosessissa oli aktiivisesti mukana moniammatillinen työryhmä, joka ideoi, millaista toimintaa talossa halutaan järjestää ja miten rakennus palvelisi näitä tarpeita mahdollisimman hyvin. Tilat suunniteltiin ja toteutettiin näiden toiveiden pohjalta. Hiukkavaarassa lapsi voi käydä opintiensä samojen seinien sisällä varhaiskasvatuksesta yläkoulun loppuun. Yhtenäisyyteen ja yhteisöllisyyteen kiinnitetään vahvasti huomiota kaikessa toiminnassa. Talolla on yksi yhteinen johtoryhmä, ja koko henkilökunta toimii saman arvopohjan ja samojen oppimiskäsitysten perusteella.

TILAAJA

Hiukkavaaratalo on Oulun kaupungin hanke 

Lue lisää >

Hiukkavaaratalon rakensi Lemminkäinen

Lue lisää >

SUUNNITTELU

Hiukkavaaratalon arkki-tehtuurisuunnittelusta vastasi ?

Lue lisää >

Elinkaarivastuu Hiukkavaaratalossa on YIT:llä

Lue lisää >

Valmistunut  2017

yhtenäiskoulu, 

henkilökunta 40

oppilasmäärä 400

Rehtori

Anne Moilanen

ELINKAARI

RAKENTAJA

INFO

"Tässä kohteessa on erityistä ilmiöpohjainen pedagogiikka ja kiireetön koulupäivä"  

Haluaisin järjestää vierailun tähän kohteeseen.

Teemavierailussa ohjelma räätälöidään kohteen ominaisuuksien mukaan.

 

Haluaisin järjestää teemavierailun tähän kohteeseen.

TYÖPAJA

Työpaja koko henkilökunnalle on tutkitusti tehokkain tapa saattaa koulusuunnittelua ja toimintakulttuuria eteenpäin.

Haluaisin koulullemme asiantuntijoiden järjestämän työpajan.

TEEMAVIERAILU

VIERAILU

bottom of page