top of page

Inspiraatiota Suomesta: Jätkäsaaren peruskoulu

Jätkäsaaren peruskoulu
JÄTKÄSAAREN koulun rehtori Kirsi Myllymäki sanoo ensivaikutelman uusista tiloista olevan ilmava, minkä hän katsoo yhdeksi hyvää työskentelyilmapiiriä luovaksi tekijäksi.

Myös esteettisesti onnistuneella kalustuksella on hänen mukaansa merkitystä hyvän hengen muodostumiseen.

”Toistaiseksi otamme koulua niin sanotusti haltuun. Kun lopulliset kalusteet syksyn aikana saadaan paikalleen, tämä prosessi on viety loppuun”, hän sanoo.

Arkkitehdit Erkko Aarti ja Kuutti Halinen korostavat kalusteiden suurta merkitystä avarissa julkisissa rakennuksissa. Kalustukseen kuuluvat esimerkiksi tilojen joustavaa jakamista pienempiin tiloihin helpottavat akustiikkaverhot.

 

Ne ovat käteviä, sillä raskaat siirrettävät väliseinät ovat vaikeita käsitellä ja jäävät siksi usein hyödyntämättä.

OMALEIMAINEN erityispiirre Jätkäsaaren koulun inte­riöörissä on myös pienten soppien sijoittelu eri puolille rakennusta.

 

Yhden niistä koulun pienet oppilaat ovat jo ehtineet nimetä ”saunaksi”. Lempinimen luontevuuden tajuaa heti, kun luo silmäyksen avoimesta aukosta sopen ”lauteille”.

 

Silmäyksiä voi muutenkin luoda esteettömästi lähes joka suuntaan. Katseen esteetön vaeltelu onkin ollut Aartin mukaan suunnittelijoiden mielessä.

 

”Monipuolisten näkymien muodostaminen eri tilojen välille on ollut suunnitelman keskeisiä lähtökohtia. Näin esimerkiksi pienemmät oppilaat voivat päästä seuraamaan isompien opiskelua ja kenties innostuvat jostakin aiheesta tätä kautta.”

TILAAJA

Jätkäsaaren peruskoulu on Helsingin kaupungin elinkaarihanke 

Lue lisää >

Jätkäsaaren peruskoulun rakensi SRV

Lue lisää >

SUUNNITTELU

Jätkäsaaren peruskoulun suunnittelusta vastasi Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy

Lue lisää >

Elinkaarivastuu Jätkäsaaren peruskoulussa on SRV Oy:llä

Lue lisää >

Valmistunut  2015

yhtenäiskoulu, neuvola ja kirjasto

henkilökunta 80

oppilasmäärä 800

 

Rehtori

Kirsi Myllymäki

ELINKAARI

RAKENTAJA

INFO

"Tässä kohteessa on erityistä mm. ilmiöpohjaiseen työskentelyyn suunniteltu piha ja yhtiesopettajuutta tukevat sisätilat"  

Haluaisin järjestää vierailun tähän kohteeseen.

Teemavierailussa ohjelma räätälöidään kohteen ominaisuuksien mukaan.

 

Haluaisin järjestää teemavierailun tähän kohteeseen.

TYÖPAJA

Työpaja koko henkilökunnalle on tutkitusti tehokkain tapa saattaa koulusuunnittelua ja toimintakulttuuria eteenpäin.

Haluaisin koulullemme asiantuntijoiden järjestämän työpajan.

TEEMAVIERAILU

VIERAILU

bottom of page