top of page
Kirjallisuusluettelomme on rakennettu yhteisöllisesti Opetushallituksen rahoittaman Muuttuva oppimaisema- oppimisympäristöjen kehittämishankkeen aikana. Pyrimme täydentämään ja päivittämään tätä nyt jatkossa parhaalla mahdollisella tavalla ja siihen voit myös sinäkin halutessasi osallistua tämän lomakkeen kautta.

KIIITOS, OLEMME SINUUN YHTEYDESSÄ MUUTOKSEN TEHTYÄMME.

AL-Ayash Aseel,Kane Robert T., Smith Dianne, Green-Armytage Paul 2015.
The Influence of Color on Student Emotion, Heart Rate, and Performance in Learning Environments. Curtin University. Perth.

 

Ahtiainen Raisa, Beirad Maria ja Rautamäki Jarkko 2011.
Samanaikaisopetus on mahdollisuus. Helsingin kaupunki, opetusvirasto. Helsinki.

 

Ampuja, Outi 2008.
Oikeus hiljaisuuteen. WSOY. 

Ampuja, Outi & Peltomaa Miikka 2014.

Huutoja hiljaisuuteen. Ihminen ääniympäristössä. Gaudeamus. 

 

Anna Castrén ja Jani Eskelinen 2010.
Päiväkodin fyysinen oppimisympäristö. Tampereen ammattikorkeakoulu. tampere.

 

Anttalainen Heli, Manninen Marjaana (toim.) 2013.
Kotitalouden opetustilat & työturvallisuus. Opetushallitus. Helsinki.

 

Anttalainen Heli, Tulivuori Jukka (toim.) 2011.
Luonnontieteen opetustilat, työturvallisuus ja välineet. Opetushallitus. Helsinki.

 

Anttalainen, Heli ja Tapaninen, Reino (toim.) 2007.
Kuvataiteen opetustilojen suunnitteluopas, peruskoulu ja lukio. Opetushallitus. Helsinki.

 

Asanti Jenny 2015.
A design manual for resilient school yards. Aalto yliopisto. Espoo.

 

Bannister Diana, MBE, Institute of Education, University of Wolverhampton, UK., Jim Ayre 2017.
Guidelines on Exploring and Adapting LEARNING SPACES IN SCHOOLS. European Schoolnet. Brussels.

 

Barrett Peter, Treves Alberto, Shmis Tigran , Ambasz Diego and Ustinova Maria 2019.
The Impact of School Infrastructure on Learning - A Synthesis of the Evidence. Maailman pankki, WORLD BANK GRUP. Washington, DC.

 

Barrett. P, Zhang.Y, Davies. F, Barrett., L 2015.
Clever Classrooms. University of Salford (Manchester). Manchester.

 

Boverket 2015.
Gör plats för barn och unga!. Boverket. Karlskrona, Ruotsi.

 

Brax Tuija (toim) 2012.
Rakennusten kosteus- ja homeongelmat. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012. Vanhempainliitto, tarkastusvaliokunta. Helsinki.

 

Brusila Minna 2013.
Neula sormessa ja monta muuta. Opettajien kokemuksia työturvallisuudesta käsitöissä.. Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö,
Opettajankoulutuslaitos. Tampere.

 

Campbell Colin, Svensson Carsten, Nilsson Erling 2014.
The challenge of meeting both acoustic and thermal comfort in 21st century school classrooms. Saint-Gobain Ecophon AB. Sweden.

 

Cantell Hannele toim. 2015.
Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia. PS-Kustannus. Helsinki.

 

Cassel Eva 2012.
REBUS: Trip to a Better School Environment. City Premises Administration. Göteborg.

 

Cunningham, D. et.al. 2014.
Realising 21st Century Learning Environments. Mayfield project. Mayfield.

 

Cunningham, D. et.al. 2014.
CEFPI NSW Mayfield 2014 Toolkit. Council for Educational Facility Planners International (CEFPI). Mayfield.

 

Danks Sharon, Ortiz Katrina 2016.
Living Schoolyard Activity Guide. Green Schoolyards America. Midwest.

 

de Laval, Suzanne (redaktör). 2014.
Skolans och förskolans utemiljöer. Kunskap och inspiration till stöd vid planering av barns utemiljö. Skolhusgruppen - Movium - Arkus. Stockholm, Sverige.

 

Durando Mark, author, Kearney Caroline and Wastiau Patricia, editors 2017.
Driving Innovation in Education. European Schoolnet. Brussels.

 

Duthilleul Y 2018.
Investing in Effective Learning Environments (technical brief). CEB. Paris.

Ecophon/Saint Gobain 2020

Melu oppimisympäristössä - Tutkimusyhteenveto

 

Fägerstam Emilia 2012.
Space and Place. Perspectives on outdoor teaching and learning. Linköping University. Linköping.

 

Granberg Mari 2014.
Viipalekoulu - Tilaelementtikoulusta pedagoginen oppimisympäristö. Tampereen teknillinen yliopisto. Tampere.

 

Haapamäki Johanna, Hietanen Päivi, Mikkonen Virpi, Nenonen Suvi, Niemi Olli, Nissinen Sampsa, Rantanen Annukka, Staffans Aija, Teräväinen Helena, Tyvimaa Tarja, Vartiainen Matti, Vuorela Maarit 2011.
Käyttäjälähtöiset tilat. TEKES. Helsinki.

Happonen Heikki 1997.
Fyysisten erityisopetusympäristöjen historiallinen, typologinen ja arvioitu tila Suomessa. Joensuun yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta. Joensuu.

 

Heikka, Juhani 2015.
Koulu koeajossa - Paunun koulun opettajien ja oppilaiden kokemuksia uudesta rakennuksesta ja sen suhde toimintakulttuuriin. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä.

 

Heikkilä Anni-Sofia 2014.
Design in Education. Oulun yliopisto. Oulu.

 

Heino, Tina (toim.) 2013.
KOKEMUKSET KIERTOON -ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen. Opetushallitus. Helsinki.

 

Heli Anttalainen ja Reino Tapaninen (toim.), Ossi Helander (käsikirjoitus) 2009.
Liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuvat perusopetuksen tilat, kalusteet ja varusteet. Opetushallitus. Helsinki.

 

Hellström Martti 2008.
Sata sanaa opetuksesta. PS-kustannus. Helsinki.

 

Hemmilä Kari ja Heimonen Ismo 2012.
Liikuntahallien lasirakenteet. OKM:n liikuntapaikkajulkaisu 102.. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Helsinki.

 

Hietajärvi Anna-Maija 2017.
Capabilities for managing project alliances. Oulun yliopisto. Oulu.

 

Hietanen-Peltola Marke, Korpilahti Ulla (toim.) 2015.
Terveellinen, turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitos, Opas ympäristön ja yhteisön monialaiseen tarkastamiseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tampere
.
Hietanen-Peltola Marke, Korpilahti Ulla (toim.) 2015.
Terveellinen, turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitos. Opas ympäristön ja yhteisön monialaiseen tarkastamiseen.. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL. Helsinki.

 

Hirvola Aino 2016.
Turvallinen kaupunki – näkökohtia rakennetun ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen. Ympäristöministeriö. Helsinki..

 

Holopainen Anne 2010.
Uudistettu lastenkalustomallisto yrityksen visuaalisen identiteetin kohentajana. Case Aarnon Puu. Lahden ammattikorkeakoulu, Muotoilu ja taideinstituutti. Lahti.

 

Hovinen Juha (toim) 2013.
ESPOO - arjen arkkitehtuuria. Katsaus kaupungin julkiseen arkkitehtuuriin ja ympäristörakentamiseen. Parvs Publishing. Espoo.

Hyry-Beihammer Eeva Kaisa , Hiltunen Mirja , Estola Eila (toim.) 2014.
Paikka ja kasvatus. Lapland University Press / Lapin yliopistokustannus. Rovaniemi.

 

Hyvärinen Anne & al. 2017.
Avaimet terveelliseen ja turvalliseen rakennukseen (AVATER). Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. Helsinki.

 

Häkkinen, P. Viteli J. (toim.) 2014.
Pilvilinnoja ja palomuureja – Tulevaisuuden oppimisen ja työnteon tilat. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylä.

 

Hämäläinen Jenni 2018.
Ihan pihalla : opettajien käsityksiä ulko-opetuksesta ja ulkona oppimisesta. Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos. Jyväskylä.

 

Hämäläinen Piritta 2011.
Kouluturvallisuuden portaat. Opinnäytetyö. Laurea ammattikorkeakoulu. Turvallisuusalan koulutusohjelma.. Leppävaara.

 

Härkönen Esko 2016.
Ennakoiva suunnittelu- ja rakentamisprosessi julkisissa rakennushankkeissa. Oulun yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunta. Oulu.

 

Imms Wesley, Mahat Marian , Byers Terry, Murphy Dan 2017.
Type and Use of Innovative Learning Environments in Australasian Schools. The University of Melbourne. Melbourne.

 

Inki Jaana, Lindfors Eila ja Sohlo Jaakko 2011.
Käsityön työturvallisuusopas.Perusopetuksen teknisen työn ja tekstiilityön opetukseen.. Opetushallitus. Helsinki.

 

Jarkko Hautamäki 2014.
Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki. Selvitys kolmiportaisen tuen toimeenpanosta. Opetus- ja kulttuuriministeriön julaisuja 2:2014. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Helsinki.

 

Joachimiak Malgorzata, Laak Mikko (toim.), Siter Nathan 2014.
UUTTA ARKKITEHTUURIA KUNTIEN TILAHALLINTAAN. Tampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehtuurin laitos, Talouden ja rakentamisen tiedekunta. Tampere.

 

Jokiniemi Jukka 2007.
KAUPUNKI KAIKILLE AISTEILLE - Moniaistisuus ja saavutettavuus rakennetussa ympäristössä. Teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtuuriosasto. Espoo.

 

Junnila Juha-Matti 2017.
Sormet vaarassa! Yläkoulun oppilaille tapahtuneet tapaturmat perusopetuksen käsityössä vuosina 2005-2012. Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos. Rauma.

 

Junttila Esa 2014.
Leikisti turvallinen. Lapin Routa. Rovaniemi.

 

Järvisalo Johana 2015.
Opetustiloista oppimisen tiloihin - Käyttäjäkeskeinen tilakonsepti Jyväskylän ammattikorkeakoulun oppimistilaan. JAMK. Jyväskylä.

 

Kaleva Hanna & al. 2011.
Kiinteistön eko- ja energiatehokkuuden mittarit ja tunnusluvut. KTI Kiinteistötieto OY. Helsinki.

 

Kallio Manne 2014.
Riskivastuullisuus turvallisuuskasvatuksen kulttuurissa. Turun yliopisto. Turku.

 

Kari Henri 2012.
Effects of Acoustic Treatment on Sound. Environment in Public Buildings. Aalto University. School of Electrical Engineering. Helsinki.

 

Karjalainen Annika 2018.
Luokanopettajien näkemyksiä avoimista oppimisympäristöistä ja yhteisopettajuudesta. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä.

 

Karppinen Hilla-Maaria 2014.
Toiminnallinen oppimispuisto. Oulun ammattikorkeakoulu, Maisemasuunnittelun koulutusohjelma. Oulu.

 

Kasvio Maija (toim) 2011.
The best school in the world. Seven Finnish Examples from the 21st Century. Arkkitehtuurimuseo. Helsinki.

 

Kattilakoski Raija 2018.
Koulun toimintakulttuuri avautuvissa oppimistiloissa - Etnografinen tutkimus uuteen koulurakennukseen muuttamisesta. Jyväskylän yliopisto. 'Jyväskylä.

 

Keltikangas Liisa ja Mullola Sari 2014.
Maailman paras koulu. WSOY. Helsinki.

 

Kemppainen Heidi 2018.
Oppilaiden kokemuksia oppimistilasta ja työskentelystä uudistetussa avoimessa oppimisympäristössä. Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos. Jyväskylä.

 

Kenttälä Marjo ja Suomu Katariina (toim) 2005.
Koulu harrastuspaikkana. Näkökulmia paikalliseen yhteistyöhön. Mannerheimin lastensuojeluliitto, Kerhokeskus - koulutyön tuki. Helsinki.

 

Keskinen Sanna 2014.
Campus as a City - Enhancing the spatial structure of campuses. Tampereen teknillinen yliopisto. Tampere.

 

Kilpelä Niina 2013.
Esteettömät sisäliikuntatilat. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Helsinki.

 

Kirstinä Anu 2015.
"Onko kunnalla varaa kaikkiin piirtämiini keinuihin?" LAPSET OSALLISENA KOULUPIHAN SUUNNITTELUSSA OSANA KUNNALLISTA VAIKUTTAMISTA. Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta. Oulu.

 

Knapp Eberhard, Noschis Kaj 2010.
Architectural Quality in Planning and Design of Schools Current issues with focus on Developing Countries. 13th Architecture & Behaviour Colloquium. Lausanne.

 

Koivu Heli 1999.
Kaikenkuuloisille! Kuulovammaisten huomioon ottaminen tilojen ja toimintojen suunnittelussa. Neuvottelu- ja koulutusmateriaali. Kuuloliitto ry. Helsinki.

 

Kokkonen Eerika (toim) 2014.
Hyvät TVT-pohjaiset arviointi- käytänteet lukiossa - Mobilius-hanke 2012-2013. Stadin eKampus. Helsinki.

 

Korhonen Esko ja Rontu Kirsi (toim.) 2013.
Elinkaarihankkeen palvelusopimusmalli. Kuntaliitto. Helsinki.

 

Kosonen Irina, Selin Tuula, Naaralainen Samuli 2009.
Oppimisympäristö ja sen muutosten vaikutuksia opiskeluun. Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu. Tampere.

 

Kreus Jukka & al. 2010.
Korkeakoulun turvallisuuskäsikirja. Vakavien henkilöriskien hallinta. Laurea ammattikorkeakoulu. Helsinki.

 

Kultima Annakains (toim., edited) 2014.
OASIS -Story of a dream at the University of Tampere. Tampereen yliopisto, University of Tampere. Tampere.

 

Kumpulainen Kristiina & al. 2010.
Oppimisen Sillat – Kohti osallistavia oppimisympäristöjä. CICERO Learning, Helsingin yliopisto. Helsinki.

 

Kurttila-Matero, Eeva (toim.) 2004.
Tietoyhteiskunnan koulukirjasto – Ossaakko nää aatella?. BTJ Kirjastopalvelu Oy. Helsinki.

Kuuskorpi Marko (toim) 2014.
PERSPECTIVES FROM FINLAND – Towards new learning environments. Opetushallitus. Tampere.

 

Kuuskorpi Marko ja Sipilä Keijo (toim.) 2016.
Opetuksen digitalisaatio, uudet oppimisympäristöt ja uusi pedagogiikka. Kaarinan kaupunki. Kaarina.

 

Kuuskorpi Marko, Nevari Julianna 2018.

Koulusta oppimisen ympäristöksi - Työkaluja oppimisympäristöjen muutokseen. Opetushallitus. Helsinki.

 

Kuuskorpi Marko 2012.
TULEVAISUUDEN FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ, Käyttäjälähtöinen muunneltava ja joustava opetustila. Turun yliopisto. Turku.

 

Kyllönen Tarmo ja Rickman Arto 2011.
Henkilöturvallisuus koulussa. Vaarallisen käytöksen ennakointi ja hallinta. PS-kustannus. Helsinki.

 

Kyllönen, Marjo 2011.
Tulevaisuuden koulu ja johtaminen. Skenaariot 2020-luvulla.. Tampereen yliopisto. Tampere.

 

Kärki Anne 2015.
SOLO - DUO - QUARTET Uudenlaiset oppimisympäristöt huomioiva koulukalustesarja. Aalto- ylioisto. Helsinki.

 

Laaksonen Liisa ja Mäkelä Marja-Leena 2003.
Turvallinen työskentely koululaboratoriossa. Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry.. Helsinki.

 

Lehtinen Erno, Nummenmaa Minna 2013.
Etäopetuksen lumo: kansainvälinen kirjallisuuskatsaus. Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus. Turku.

 

Lehtonen, Merja (toim.) 2013.
Perusopetuksen laatutyö. Erilaisia tapoja ottaa laatukriteerit hallintaan. Opetus- ja kultuuriministeriön julkaisuja 2013:7. Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Helsinki.

 

Lewin Cathy, McNicol Sarah 2014.
Tulevaisuuden luokkahuonetta luomassa (iTEC hankkkeen tuloksia). Manchester Metropolitan University, All Saints Building, All Saints,. Manchester.

 

Licht Alexandra Hanna,Tasiopoulou Evita, Wastiau Patricia, (authors); Blamire Roger, Prosser Ed (editors) 2017.
Open Book of Educational Innovation. European Schoolnet. Brussels.

Lindfors Eila (toim.) 2012.
Kohti turvallisempaa oppilaitosta! Oppilaitosten turvallisuuden ja turvallisuuskasvatuksen tutkimus- ja kehittämishaasteita. Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden yksikkö. Tampere.

 

Lindroth, Camilla 2000.
Ekologisen leikkipuiston suunnittelu. Viherympäristöliitto ry. Julkaisu 15.. Helsinki.

 

Linjala Tuomo ja Waitinen Matti 2008.
Poistumisturvallisuusopas. Suomen Palopäällystöliitto ry. Helsinki.

 

Linturi Hannu ja Rubin Anita 2011.
Toinen koulu, toinen maailma. Oppimisen tulevaisuus 2030. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, TUTU-julkaisuja 1/2011. Turku.

 

Lipponen Päivi (toim) 2013.
Uusi Oppiminen.. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta. Helsinki.

 

Lonka Kirsti 2015.
Oivaltava Oppiminen. Otava. Helsinki.

 

Luminen Heikki, Rimpelä Markku, Granberg Mari 2015.
COOKBOOK - Modernin rakennetun ympäristön opas -Oppimisympäristöt. Finnish Education Group, FEG. Tampere.

 

Luminen Heikki, Rimpelä Markku, Tarvainen Elise 2018.
CookBook 2.0 -Modernin rakennetun oppimisympäristön opas. Finnish Education Group - FEG Oy. Tampere.

 

Malin Anne 2011.
Kotitalouden opetustilat osana kehittyvää oppimisympäristöä, asumistoiminnot ja opetussuunnitelma muutoksen määrittäjinä. Helsingin yliopisto. Helsinki.

 

Manninen Jyri, Burman Anne, Koivunen Annukka, Kuittinen Esko, Luukannel Saara , Passi Sanna ja Särkkä Hanna 2007.
Oppimista tukevat ympäristöt, johdatus oppimisympäristöajatteluun. Opetushallitus. Helsinki.

 

Marjanen Päivi 2012.
Koulukäsityö vuosina 1866–2003. Turun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta. Turku.

 

Mark Trotter 2014.
To develop new architectural initiatives to enhance education facilities for disadvantaged and disengaged youth. THE WINSTON CHURCHILL MEMORIAL TRUST OF AUSTRALIA. Brisbane, Australia.

 

Martikainen Soili (toim.) 2015.
Arjen ennakoiva turvallisuusjohtaminen oppilaitoksissa. LAUREA ammattikorkeakoulu. Vantaa.

 

Martikainen Soili (toim.) 2018.
Turvallinen, väkivallaton koulu ja päiväkoti. Laurea ammattikorkeakoulu. Vantaa.

 

Martikainen Soili 2016.
Development and Effect Analysis of the Asteri Consultative Auditing Process - Safety and Security Management in Educational Institutions. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Lappeenranta.

 

Marttila Tero, Annila Petri, Kero Paavo, Suonketo Jommi, Heino Satu & Pentti Matti 2015.
HKPro3 - Valtion tukemien homekorjaushankkeiden arviointi. Jatkotutkimus. Tampereen teknillinen yliopisto. Tampere.

 

Mentilä Anriikka 2016.
Se riippuu vaan siitä ketä siellä koulussa on - kuudes- ja kahdeksasluokkalaisten käsityksiä hyvästä oppimisympäristöstä. Oulun yliopisto. Oulu.

 

Mentiä Anriikka 2016.
Se riippuu vaan siitä ketä sielä koulussa on - Kuudes- ja kahdeksasluokkaisten näkemyksiä hyvästä oppimisympäristöstä. Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta. Oulu.

 

Meskanen Sini (Author), Teräväinen Helena (Editor) 2009.
FUTURE SCHOOL - Designing With Children. Teknillinen korkeakoulu. Espoo.

 

Meskanen Sini 2008.
Future School, 2000-luvun koulusuunnittelun teemoja ja typologioita. Diplomityö, TKK. TKK. Helsinki.

 

Metsänperä Teija (toim) 2014.
Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki. Selvitys kolmiportaisen tuen toimeenpanosta.Opetus- ja kulttuuriministeriön julaisuja 2:2014. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Helsinki.

 

Mikkola Wille 1983.
Tapauskohtainen kansakoulun tilankäyttötutkimus. TKK. Helsinki.

 

Mikkonen Virpi (toim) 2012.
Energiatehokkaat ratkaisut. Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö. Tekesin julkaisu 12/2012. Tekes. Helsinki.

 

Misukka, Heljä 2014.
Koulutuksen suurvalta tienhaarassa. Kunnallisalan kehittämissäätiö. Helsinki.

 

Mustila Lilja 2017.
Monikäyttöinen koulu - Joustavuudella ekologisuutta tilasuunnitteluun. Tampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehtuurin laboratorio. Tampere.

 

Muurimäki Sinikka, Tervo Erkki 2012.
Voimistelutilojen suunnittelu. OKM:n liikuntaoaikkajulkaisu 103. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Helsinki.

 

Mäki Katriina 2011.
A2 - KIELTEN ETÄOPETUS TURUN OPETUSTOIMEN VIRTA - HANKKEESSA OPPILAIDEN JA OPETTAJIEN KOKEMANA. Turun yliopisto Opettajankoulutuslaitos. Turku

 

Mäkelä Tiina 2018

A design framework and principles for co-designing learning environments fostering learning and wellbeing. Jyväskylän yliopisto.  

 

Nenonen Suvi, Niemi Olli, Eriksson Robert, Lassila Ari-Pekka, Ampuja Inna ja Sumkin Heidi 2016.
Tilaa toiminnalla. Yhteiskehittäminen ja kokeilukulttuuri - yliopistokampukset edelläkävijöinä. Suomen yliopistokiinteistöt. Tampere.

 

Nenonen, Suvi & al. 2012.
MONITILATOIMISTO – ohjeita käyttöön ja suunnitteluun. TOTI –käyttäjälähtöiset toimistotilat.. TOTI- hanke. Tampere.

 

Nevari Julianna 2013.
Oivaltamo (Avautuva oppimistila). Lahden ammattikorkeakoulu (Lahti Institute of Design). Lahti.

 

Niemi, Hannele, Multisilta, Jari 2014.
Rajaton luokkahuone. PS-kustannus, Opetus 2000. Jyväskylä.

 

Nieminen Mika, Leväsluoto Johanna, Wessberg Nina, Myllyoja Jouko,Kivisaari Sirkku,Nieminen-Sundell Riitta 2013.
Yhteistyön haasteet Sampolan kampuksella. Sampolan koulukeskuksen muutoksen hallinnan tuki -hankkeen loppuraportti.. Tampereen kaupunki. Tampere.

 

Niinikangas Liisa 2002.
Koulukirjasto tilana. BTJ Kirjastopalvelu Oy. Helsinki.

 

Niskanen Annukka 2014.
Päiväkodin ekologiset ja terveelliset pintamateriaalit. Karelia-ammattikorkeakoulu. Joensuu.

 

Niskanen Toivo, Mäkinen Pirkko 2010.
Henkilöstötilat. Opas henkilöstötilasäädösten soveltamisesta työpaikoilla. Työturvallisuuskeskus, TTK. Helsinki.

 

Nissinen Kari 2012.
Sisäliikuntatilojen laatuluokitus ja elinkaarikustannusten arviointi. OKM:n liikuntapaikkajulkaisut 104. Rakennustieto oy. Helsinki.

 

Nogueira Ana Maria, Prutsch Markus, Lonka Kirsti, Hietajärvi Lauri, Moisala Mona, Tuominen-Soini Heta , Lauri. J 2015.
INNOVATIVE SCHOOLS: TEACHING & LEARNING IN THE DIGITAL ERA. DIRECTORATE-GENERAL FOR INTERNAL POLICIES, POLICY DEPARTMENT B: STRUCTURAL AND COHESION POLICIES, CULTURE AND EDUCATION. Bryssel.

 

Norra Jan, Ruokonen Reijo (toim.) 2007.
Koulupihat lähiliikuntapaikkoina. Ideaopas ja Suunnitteluopas. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuori Suomi. Helsinki.

 

Nousiainen Marjut, Lindroos Heikki ja Heino Petri (toim) 2014.
Restoratiivisen ympäristön suunnittelu. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Kotka.

 

Nuikkinen Kaisa (toim) 2001.
Koulujen näyttämöt ja niiden teatteritekninen varustus. Helsingin kaupungin perusmallit. Teatterikorkeakoulu. Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja A2:2001.. Helsinki.

 

Nuikkinen Kaisa 2009.
Koulurakennus ja hyvinvointi, Teoriaa ja käyttäjän kokemuksia peruskouluarkkitehtuurista. Tampere University Press. Tampere.

 

Nuikkinen Kaisa 2005.
Terveellinen ja turvallinen KOULURAKENNUS. Opetushallitus (painos loppunut). Helsinki.

Nummenmaa Minna 2007

Emotions in a Web-based Learning Environment. Turun yliopisto

 

Nuori Suomi 2002.
Lasten liikuntapaikkojen suunnittelu, OPM:n liikuntapaikkajulkaisu 83. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Helsinki.

 

Nuutinen Ana, Fernström Päivi, Kokko Sirpa, Lahti Henna (toim.) 2014.
SUUNNITTELUSTA KÄSIN - Käsityön tutkimuksen ja opetuksen vuoropuhelua. Helsingin yliopisto. Helsinki.

 

Nykänen Pauliina 2015.
Laatumittaristo 0.-2.-luokan toiminnan arvioimiseen ja kehittämiseen. Itä-Suomen yliopisto. Joensuu.

 

Nyman Mirka 2018.
Oppilaiden kokemuksia yhteisopetuksesta. Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta. Tampere.'

 

Nyman Pasi 2010.
POHJARATKAISUJEN ONGELMAT JA ANSIOT – PÄIVÄKOTISUUNNITELMA YLÖJÄRVELLE. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO. Tampere.

 

OPM 2012.
Perusopetuksen laatukriteerit. Perusopetuksen, perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit.. Opetusministeriön julkaisuja 2012:29. Helsinki. OKM-Opetus- ja kulttuuriministeriö. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014.
Opetusryhmien tila Suomessa. Selvitys eduskunnan sivistysvaliokunnalle esi- ja perusopetuksen opetusryhmien nykytilasta. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 4:2014.. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Helsinki.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä 2015.
Oppilaitosrakennusten turvallisuus. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Helsinki.

 

Opetushallitus 2014.
Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Opetushallitus. Helsinki.

 

Opetusministeriö, Jaakko Pöyry Infra 2002.
Urheilukenttien suunnittelu- ja rakentamisopas, OPM:n liikuntapaikkajulkaisu 82. Rakennustieto oy. Helsinki.

 

Opetusministeriö 1997.
Esteettömät liikuntapaikat. Opetusministeriö. Helsinki.

 

Ouakrim-Soivio Najat, Rinkinen Aija ja Karjalainen Tommi (toim.) 2015.
Tulevaisuuden peruskoulu. Opetus- ja kulttuuriministeriiö. Helsinki.

 

PAMPEL, RACHEL 2017.
LEVERAGING ARCHITECTURE AND EDUCATION: APPROACHING THE FACILITATION OF GOOD LEARNING ENVIRONMENTS IN AUTHENTIC AND EMERGING CONTEXTS. Oulun yliopisto. Oulu.

 

Pakula Heini-Maria, Kouki Elina, Silfverberg Harry & Yli-Panula Eija (toim.) 2016.
Uudistuva ja uusiutuva ainedidaktiikka. Suomen ainedidaktinen tutkimusseura. Turku.

 

Palmgren Aura 2012.
Osallistavan suunnittelun työkalujen tutkiminen tunnetilan avulla. Aalto-yliopisto. Sähkötekniikan korkeakoulu. Helsinki.

 

Palmén Mirja, Penttinen Heikki,Partanen Jorma,Kononen Hannu,Kanerva Roger,Vahter Anneli 2013.
Vaarallisten kemikaalien varastointi. Turvallisuus ja kemikaalivirasto. TUKES. Helsinki.

 

Paniaguai Alejandro, Istancei David 2018.
Teachers as Designers of Learning Environments. Centre for Educational Research and Innovation, OECD Publishing. Paris.'

 

Partanen Pentti (toim) 2012.
Turvallisuus perusopetuksessa. Loppuraportti. Sisäasiainministeriön julkaisu 6/2012. Helsinki.

 

Partanen Pentti (toim) 2009.
Oppilaitosten turvallisuus. Työryhmän raportti. Sisäasiainministeriön julkaisu 40/2009. Sisäasiainministeriö. Helsinki.

 

Peni Tuija 2011.
Tekstiilihuollon opetustilojen tilasuunnittelu. SEINÄJOEN AMMA TTIKORKEAKOULU. Seinäjoki.

 

Pennanen Ari 1999.
Rakennushankkeen tilamitoitus. Rakennustieto oy. Helsinki.

 

Perkiö-Mäkelä Merja, Mäkitalo Merja, Nevala Nina 2002.
Opettajan työn fyysinen kuormittavuus ja työympäristön ergonomia ja esteettömyys perusopetuksessa. Kuopion aluetyöterveyslaitos,
ergonomiayksikkö. Kuopio.

 

Perkiö-Mäkelä Merja, Nevala Nina, Laine Vappu 2006.
Hyvä koulu. Työterveyslaitos. Helsinki.

 

Pesola Kirsti 2009.
Esteettömyysopas- mitä, miksi, miten. Invalidiliitto. Helsinki.

 

Piispanen Maarika 2008.
Hyvä oppimisympäristö, Oppilaiden, vanhempien ja opettajien hyvyyskäsityksen kohtaaminen peruskoulussa. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä.

 

Planning & Building Unit Department of Education and Skills 2016.
GUIDANCE DOCUMENT FOR THE PROVISION OF WIRELESS NETWORK INSTALLATIONS IN POST PRIMARY SCHOOLS. An Roinn Oideachais agus

Scileanna. Tullamore, Co. Offaly..

 

Pohjolainen Maarit ja Lundell Helka 2013.
Fyysinen oppimisympäristö pedagogisen hyvinvoinnin näkökulmasta - Luokanopettajien kertomaa. Itä-Suomen yliopisto, Savonlinna, OpeArt. Savonlinna.

 

Pulkkinen Jonna ja Ryytivaara Anna 2015.
Yhteisopettajuuden käsikirja. Pulkkinen Jonna ja Ryytivaara Anna. Helsinki.

 

Pulkkinen Miisa ja Hannus Hanna (toim.) 2015.
Prosenttiperiaatteen käsikirja. Taiteilijalle. Prosentti taiteelle -hanke. Helsinki.

 

Puu 2018.

PUU-lehti 1/2018. Koulut ja päiväkodit. Puuinfo oy. Helsinki.

 

Päivi Lindberg 2014.
In search of affordances and visual quality - Interpreting environments of children aged under three in seven Finnish day-care centres. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tampere.

 

Pääkkönen Rauno, Vehviläinen Tommi, Jokitulppo Jaana, Nenonen Suvi, Niemi Olli, Vinha Juha 2015.
Acoustics and new learning environment – A case study. Elsevier B.V.. Tampere.

 

Rajala Antti & al 2010.
Merkkejä tulevaisuuden oppimisympäristöstä. Opetushallitus. Helsinki.

 

Rajala Antti 2016.
Toward an agency-centered pedagogy A teacher’s journey of expanding the context of school learning. University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences Department of Teacher of Education. Helsinki.

 

Rakennustieto Oy 1996.
Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK18 RT 103253. Rakennustieto Oy. Helsinki.

 

Rakennustieto oy 2001.
Ulkoleikkipaikat RT 89-10966. Rakennustieto oy. Helsinki.

 

Ranta Tiina & Martikainen Soili 2017.
SISÄLLE SUOJAUTUMINEN OPPILAITOKSISSA. Laurea ammattikorkeakoulu. Helsinki.

 

Rautiainen Matti, Silander Tiina, Kostiainen Emma,Jääskelä Päivikki ja Klemola Ulla (toim.) 2014.
Visioita tulevaisuuden koulusta. Jyväskylän Yliopisto. Jyväskylä

 

Rimmanen Terhikki, Siekkinen Pertti 2010.
SELVITYS LUKION VERKKO - OPPIMISEN KOULUTUSTARJONNAN HYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ HELSINGIN OPETUSVIRASTOLLE. Helsingin kaupunki, opetusvirasto. Helsinki.

 

Rimpelä Matti, Fröjd Sari ja Peltonen Heidi (toim.) 2010.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen perusopetuksessa 2009, Perusraportti. Opetushallitus. Helsinki.

 

Rimpiläinen Päivi, Bruun Jarno 2007.
Värikkäät oppilaamme – inkluusio, tiimityö ja oppimistyyli Kuopin Pirtin koulussa. Opetushallitus. Helsinki.

 

Rissanen Marjo 2016.
Taitamisen tiede – Tietämisen taide Taidon oppimisen arkkitehtuuri. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä.

 

Ruskovaara Anna (toim.) 2009.
Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus. Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle. Invalidiliitto ry. Helsinki.

 

Ryynänen Tiia, Kallonen Raija & Ahonen Eino 2001.
Palosuojatut tekstiilit. Ominaisuudet ja käyttö. Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Espoo.

 

Rämö Johanna ja Ylä-Sukeva Tuula 1999.
Sisusteiden paloturvallisuus.. Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Espoo.

 

SLUNGE, ELISABETH 2017.
TRENDIRAPORTTI; TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖJÄ MUOVAAVA KEHITYS. Kinnarps. Kinnarps.

 

STUK 2007.
Ionisoivan säteilyn käyttö fysiikan ja kemian opetuksessa. STUK. Helsinki.

 

Saarela Jenny 2013.
AISTIEN -avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä. Jyränkölän Setlementti. Heinolan kansalaisopisto. Heinola.

 

Saarelainen Janne 2016.
AVOINTEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN ÄÄNIOLOSUHTEET. Tampereen teknillinen yliopisto. Tampere.

 

Saarsalmi, Olli (toim.) 2008.
Päivähoidon turvallisuussuunnittelu.. Stakes ja Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki.

 

Saarsalmi, Olli ja Koivula, Riitta 2017.
Näkökulmia sosiaalihuollon palvelujen turvallisuuteen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki.

 

Sainio Tiina 2017.
Koulujen toimivat saattoliikennejärjestelyt ja aktiivisen liikkumisen lisääminen koulumatkoilla. Tampereen teknillinen yliopisto. Tampere.

 

Sala Eeva, Rantala Leena 2012.
Opetustilojen akustiikka ja ääniergonomia, tutkimuksesta toteutukseen. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Turku.

 

Salminen Juha 2017.
RAKENNUSHANKKEEN UUSIUTUVAT TOTEUTUSMUODOT. Rakennustieto Oy. Helsinki.

 

Sanna Lappalainen Marjaana Lahtinen Pekka Hapuoja Anne Mannerkorpi Pekka Wallenius Jaakko Mentunen Jorma Ruokojoki Jussi Saari Anne Torpström Sari Hildén Kari Vähämäki Marjatta Vuorinen Raimo Niemelä Eero Palomäki Erkki Kähkönen Kari Reijula 2010.

Sisäympäristöongelmien ratkaiseminen kuntien rakennuksissa. Suomen kuntaliitto. Helsinki.

 

Sassi, Pirkko (toim.) 2003.
Koulupihan mahdollisuudet -opas. Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Helsinki.

 

Savolainen Anni 2011.
Yläkoulun oppimistilat. Savonia ammattikorkeakoulu. Kuopion muotoiluakatemia. Kuopio.

 

Savolainen Annikki 2001.
Koulu työpaikkana. Työolojen itsearviointi ja kehittämistarpeet oppilaiden ja henkilökunnan näkökulmasta. Tampereen yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta. Tampere.

 

Semi Taina, Salmi Tuija ja Mykkänen Jukka 2016.
Yötaivaan toivo – Muistiystävällinen ympäristö. GeroArtist. Helsinki.

 

Silander, Pasi (toim.) 2013.
Johtajuudella toimintakulttuurin muutokseen -tietoyhteiskuntakehitykseen kouluissa ja opetustoimessa. Helsingin kaupungin opetusviraston mediakeskuksen TOMUT-hanke. Helsinki.

 

Sipari Pinja 2013.
AARTEENETSINTÄÄ PORKKANAMAALLA - Opettajien kokemuksia suomalaisten koulupuutarhojen toiminnasta ja ruokajärjestelmäopetuksesta. Helsingin yliopisto, geotieteiden ja maantueteen laitos. Helsinki.

 

Smeds Riitta, Krokfors Leena, Ruokamo Heli ja Staffans Aija (toim.) 2010.
InnoSchool – välittävä koulu. Oppimisen verkostot, ympäristöt ja pedagogiikka. Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tuotantotalouden laitos Yritystoiminnan simulointilaboratorio SimLab. Helsinki.

 

Somerkoski Brita, Ketola Johannes 2010.
Koulupalot Suomessa. PRONTOn tietokanta 2005-2009.. Pelastusopiston julkaisu 5/2010. Helsinki.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 2011.
Riskien hallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:15.. Helsinki.
'
SuRaKu 2005.
Ulkotilojen esteettömyyden kartoitus- ja arviointiopas, Suunnittelu - Rakentaminen - Kunnossapito, SuRaKu. Helsingin kaupungin rakennusvirasto ja Teknillinen korkeakoulu, Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti SOTERA. Helsinki.

 

Sulonen Jukka 2012.
Koulurakennuksen laskuoppia. Sulonen Jukka. Helsinki.

 

Suomen Finanssialan keskusliitto ry 2011.
Rakenteellinen murtosuojausohje II. 2011. Suomen Finanssialan keskusliitto ry. Helsinki.

 

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 2015.
RIL 269-2015 Rakennusten rakenteellisen turvallisuuden tarkastusohje. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Helsinki.

 

Suomen Ympäristö- ja terveysalan Kustannus oy 2009.
ASUMISTERVEYS OPAS 3.korjattu painos. Suomen Ympäristö- ja terveysalan Kustannus oy. Helsinki.

 

Säteilyturvakeskus, STUK 2016.
Säteilylähteiden käyttö kouluissa ja oppilaitoksiss. STUK. Helsinki.

 

Tammilehto Mika (toim) 2013.
Turvallisuuden edistäminen oppilaitoksissa. Seurantaryhmän raportti. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2013:8.. Helsinki.

 

Tampio Henna ja Tampio Matti 2014.
Ulos oppimaan!. PS-kustannus. Helsinki.

 

Tantarimäki Sami, Komulainen Sirkka, Rantanen Manu ja Heikkilä Elli 2014.
Vastavirtaan ja valtavirtaan - avauksia kyläkoulukeskusteluun. Siirtolaisuusinstituutti. Turku.

 

Toim. Karrimaa A., Kukkonen A., Rimpelä M. 2017.
Huomisen koulua rakentamassa. HundrED. Helsinki.

 

Toim. Nenonen Suvi, Kärnä Sami, Junnonen Juha-Matti, Tähtinen Sari, Sandström Niclas 2015.
OPPIVA KAMPUS - How to co-create campus?. SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY. Tampere.

 

Toim. Rimpelä Markku, Karrimaa Antti 2017.
Huomisen koulua rakentamassa. Hundred. Helsinki.

 

Turpeinen Tytti 2016.
Oppiminen & TILA - Fyysisen oppimisympäristön vaatimukset uuden opetussuunnitelman näkökulmasta. Tampereen teknillinen yliopisto. Tampere.

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, TUKES 2012.
ATEX. Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus. Turvallisuus ja kemikaalivirasto. TUKES. Tampere.

 

Turvatekniikan keskus. TUKES 2015.
Kodin sähköturvallisuusopas. Turvatekniikan keskus. TUKES. Helsinki.

 

Tutkimusmatkalla varhaiskasvatuksen uusiin liikkumisen käytäntöihin -asiantutijaverkosto 2015.
Rekkaralli ja muita lasten ulkoleikkejä. Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry. Helsinki.

 

Uljas Miika ja Wendelius Sara 2018.
“Tää yhteinen käsityö on mitä suurimmassa määrin tilakysymys” : Käsityön fyysisen oppimisympäristön kehittämisessä huomioon otettavia tekijöitä.

Turun yliopisto. Turku.

 

Unkari Juha 2012.
Musiikin opetustilojen suunnitteluopas. Peruskoulu ja lukio. Opetushallitus. Helsinki.

 

Valtioneuvosto 2018.
Kohti kokonaisvaltaista hyvinvoinnin edistämistä ja käyttäjien huomioon ottamista julkisissa rakennuksissa. Valtioneuvoston periaatepäätös Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmasta, 3.5.2018. Valtioneuvosto. Helsinki.

 

Valtioneuvoston periaatepäätös 20.3.2014 2014.
Kulttuuriympäristöstrategia 2014-2020, Valtioneuvoston periaatepäätös 20.3.2014. Opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö. Helsinki.

 

Valtonen Teemu 2011.
An insight into collaborative learning with ICT: Teachers’ and students’ perspectives. Itä-Suomen yliopisto. Joensuu.

 

Van Assche, Frans. Anido-Rifón, Luis, Griffit David , Lewin • Cathy , McNicol, Sarah 2015.
Re-engineering the Uptake of ICT in Schools. Springer. Luxemburg.

 

Verhe Irma, Ruti Marko, Suomen Invalidien Urheiluliitto ry 2007.
Esteetön luontoliikunta, OPM:n liikuntapaikkajulkaisu. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Helsinki.

 

Verhe Irma 1996.
Selkeä ympäristö. Näkövammaisille soveltuvan toimintaympäristön suunnittelu. Näkövammaisten Keskusliitto ry ja Rakennusalan kustantajat (RAK). Helsinki.

 

Vesala Päivi 2016.
Koulupihan merkitys alakoulun oppilaille. Lapsen ja ympäristön vastavuoroisen suhteen analyysi. The University of Eastern Finland. Joensuu.

 

Vinje Erlend 2014.
DE NORSKE BASESKOLENE. Aalborg Universitet. Aalborg.

 

Viteli jarmo, Östman Anneli 2016.
Tuovi 14 : Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2016-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. Tampereen yliopisto. Tampere.

 

Waitinen Matti, Ripatti Erkki 2006.
Sosiaali- ja terveydenhoidon turvallisuusopas. Suomen Palopäällystöliitto ry.. Helsinki.

 

Waitinen Matti, Ripatti Erkki 2008.
Oppilaitoksen turvallisuusopas.. Suomen Palopäällystöliitto ry. Helsinki.

 

Waitinen Matti 2011.
Turvallinen koulu? Helsinkiläisten peruskoulujen turvallisuuskulttuurista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, opettajankoulutuslaitos. Helsinki.

 

Waitinen Matti 2014.
Oppilaitoksen turvallisuusopas 2. Suomen Palopäällystöliitto ry. Helsinki.

 

Wall Gabrielle 2016.
The inpact of physical desing on student outcomes. New Zealand Ministry of Education. New Zealand.

 

Wäre-Åkerblom Satu 2018.
Esteetön wc- ja pesutilaopas. Invalidiliiton esteettömyyskeskus ESKE. Helsinki.

Ylinen Irene 2011: Hyvä ja turvallinen koulu. Kouluviihtyvyys ja koulun turvallisuus oppilaiden käsityksissä ja kokemuksissa. Jyväskylan yliopisto, Opettajankoulutuslaitos. Jyväskylä.

 

Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto 2014.
TYHJÄT TILAT - Näkökulmia ja keinoja olemassa olevan rakennuskannan uusiokäyttöön. Ympäristöministeriö. Helsinki.

bottom of page