top of page

Meille on tuttua niin yliopistojen kampuskehittäminen kuin pedagogisten suunnitelmien laatiminen. Käytämme usein designmenetelmiä koulujen toiminnan kehittämisessä. Autamme koulujen johtoa koulurakennushankkeiden eri vaiheissa. 

Pedagoginen ohjaus,

pedagogisten suun-

nitelmien arvioiminen sekä

laatimisen tukeminen,

henkilökunnan tukeminen, konseptisuunnittelu,

kouluttaminen ja 

yhteiskehittäminen ovat

osaamistamme  

Haluamme auttaa

opettajia ja oppijoita

heidän arjessaan niin, että työskentely on mielekästä, motivoivaa ja

virkistävää.

Olemme vahva opetus-

teknologian ja äänimaailman asiantuntija, joten tiedämme mil-

laisia rauhalliset, toimivat ratkaisut muunneltavissa ja muuntojoustavissa koulurakennuksissa ovat. Tärkeää on myös elinkaarisuuden ja tulevaisuuden muutosten huomioiminen. Tällöin tarvitaan kykyä simuloida ja visualisoida tulevaa toimintaa

uudessa ympäristössä.

Palvelujamme ovat:
  • hanketta pohjustavat luennot/työpajat päättäjille ja opettajille 
  • pedagogisen suunnitelman laatiminen yhdessä käyttäjien kanssa
  • suunnitteluprosessin ohjaaminen
  • toiminnalliset tavoitteet ja vaatimukset-asiakirjan valmistelu yhdessä käyttäjien kanssa
  • suunnitelmien analysointi ja kehittäminen neuvotteluvaiheessa sekä jatkosuunnittelussa
  • Uuden koulun käyttöön oton ja toimintakulttuurin kehittämisen tukeminen 
  • koulurakennuksen toiminnallisuuden arviointi
bottom of page