top of page

Aktiivinenoppimisympäristö.fiVihdoinkin

Olemme nimittäin saaneet valmiiksi Aktiivinen oppimisympäristö- sivuston, minkä yhtenä tärkeimmistä tavoitteista on tarjota innostusta ja virikkeitä koulun sekä oppimisympäristöjen suunnitteluun. Virikemateriaalin avulla voidaan kehittää koulujen sisätiloja ja koulupihaa aktiivisen oppijan näkökulmasta.


Olemme keränneet vinkkejä eri puolella Suomea olevista mielenkiintoisista ja luovista ratkaisuista. Toivomme, että kun olette tämän sivuston virikkeiden avulla kehittäneet uusia, oppilaita aktivoivia oppimisympäristöjä, jaatte ideoitanne myös eteenpäin esimerkiksi Aktiivinen oppimisympäristö- sivustosssa.


Uskomme, että virikemateriaalin avulla saadaan apua koulujen sisä- ja ulkotilojen suunnitteluun ja siihen, miten voidaan parantaa oppilaiden hyvinvointia ja oppimista. Virikemateriaalia on ollut kanssani tekemässä seuraavat asiantuntijat.

 
  • Heidi Syväoja on tutkinut liikkumisen vaikutusta oppimistuloksiin ja toteaa, että "oppimisen kannalta on tärkeää, että koulussa on mahdollista liikkua sekä oppitunneilla että välitunneilla". Tämän hetken tutkimustiedon mukaan liikkumisella on positiivisia vaikutuksia niin kognitiiviseen toimintaan kuin oppimistuloksiin.

  • Anni Järvitalo on maisema-arkkitehti Nomaji maisema-arkkitehdit Oy:ssä. Hänen mielestään luontotarjoumat tuottavat hyvinvointia ja iloa käyttäjilleen aina uudelleen. Hän on erityisen kiinnostunut luontopohjaisten oppimisympäristöjen suunnittelusta. Luonnon tuomat hyödyt terveydelle ja hyvinvoinnille ovat monipuolisia ja syntyvät useimmiten säännöllisten vierailujen kautta. Päivittäinen luontokosketus on tärkeää.

  • Arto Nykänen on meritoitunut rehtori ja koulujen suunnitteluprosessien sekä toimintakulttuurin kehittäjä. Hänestä uusien oppimisympäristöjen rakentaminen – on sitten kysymys laajasta perusparannuksesta tai kokonaan uudesta koulusta – kaipaa aina rinnalleen myös toimintakulttuurin uudistamisen. Arton mielestä on sääli havaita, että monien vuosien kitkuttamisen jälkeen kunnissa on päästy uusiin koulutiloihin, mutta ei ole nähty vaivaa uudistaa talon sisäistä tomintakulttuuria ja pedagogisia rakenteita.

  • Hanne Nyman on varhaiskasvatuksen opettaja ja kouluttaja. Leikki astuu ulos laatikosta on kuvaileva ja kertova nimitys tavalle luoda varhaiskasvatukseen pedagogisesti jäsennelty, lapsilähtöinen ja mielenkiintoinen leikkiympäristö. "Ajattelen tilaa kertomuksena, joka kertoo aina tarinaa. Tarina tuo ilmi, mitä tilan suojissa tehdään tai millaista toimintaa se tarjoaa. Tarinan kautta luodaan kuvaa henkilöstön pedagogisesta työotteesta ja kerrotaan, millaista toimintaa ryhmässä lasten kanssa varhaiskasvatuksen arjessa toteutetaan."

  • Janne Järvenpää kertoo, että uusille lajeille ominaista on omaehtoinen liikkuminen, ja taidokkaasta temppuilusta onkin tullut nykyliikuntakulttuurin yksi erityispiirre, jota jaetaan sosiaalisessa mediassa ilman viiveitä ympäri maailmaa. Mitä kouluympäristöstä pitäisi löytyä, jotta se vastaisi tähän tarpeeseen?

  • Jukka Sinnemäki kannustaa meitä kaikkia olemaan aktiivisesti mukana lasten arjessa, jotta välitämme viestiä siitä, että olemme kiinnostuneita heidän elämästään. Hyvinvointi on oppimisen perusta. "Puhun niin paljon hyvinvoinnista, koska se on niin vahvasti kytköksissä oppimiseen. Hyvinvointi auttaa kohtaamaan elämän vaikeuksia ja vastoinkäymisiä."

  • Pekka Paappanen kertoo, että eri ikäkausiin kuuluvat erilaiset leikit ja on tärkeää, että lapsi saa sotkea, mennä piiloon tai olla rauhassa oman ikäkautensa mukaisesti. Yläkoululaisille on puolestaan tärkeää saada pieniä ja rauhallisia vetäytymispaikkoja, jonne voi vetäytyä puhumaan kaikessa rauhassa. Mutta kaikille on tärkeää myös saada purkaa energiaa jollakin tavalla.

  • Tiina Mäkelän tutkimuksen mukaan oppilaat pitivät tärkeänä, että oppimisympäristöissä on myös mahdollisuuksia levätä. Terveyttä tukevien ympäristöjen lisäksi haluttiin mukavia huonekaluja ja tiloja. Suunnittelulla voidaan parantaa parantaa oppimisympäristöjen laatua tekemällä niistä oppijoille sopivampia ja miellyttävämpiä

 

Toivon, että tästä virikemateriaalista on sinulle hyötyä ja ennenkaikkea iloa. Hanketta on ollut rahoittamassa...


66 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Juhlapäivä

Comments


bottom of page