top of page

JuhlapäiväKaksi viikkoa sitten saimme tiedon, että olimme voittaneet kilpailun ainutlaatuisesta oppimisympäristöjen tutkimushankkeesta ja tänään allekirjoitimme Opetushallituksen kanssa sopimuksen toimeksiannosta toteuttaa selvitys Suomen uusimmista oppimisympäristöistä, niiden suunnittelusta ja siitä, miten ne tukevat oppimista ja opettamista.


Oppilaitos- ja koulurakennuksien suunnittelua koskeva tieteellinen tutkimus sekä arkkitehtuurin ja kasvatustieteen alat yhdistävä tutkimus on puuttunut tähän mennessä Suomessa lähes kokonaan. Kouluissa ja oppilaitoksissa käytettävien suunnitteluratkaisujen seurantaa ei käytännössä ole ollut eikä kansallista tietovarantoa koskien kouluja ja oppilaitoksia ole ylläpidetty.


Joustaviksi, muunneltaviksi ja monikäyttöisiksi suunniteltujen tilojen toimivuudesta oppimistilanteissa on esitetty monenlaisia väitteitä. Julkisuudessa esitettyjen mielipiteiden mukaan näillä olisi kielteisiä vaikutuksia oppimiselle ja lapsen kehittymiselle sekä opettajien työssä jaksamiselle. Samaan aikaan esitetään myös näkemyksiä, joiden mukaan iso osa opettajista ja oppilaista viihtyy ja voi erittäin hyvin näissä tiloissa eikä haluaisi palata työskentelemään enää entiseen kouluun.


Tulemme tutkimaan uudenlaiseen toimintakulttuuriin perustuvien koulujen ja oppilaitosten oppimisympäristöjen toimivuutta käytännössä. Selvityksessä tutkitaan uudis- ja korjausrakentamiskohteita sekä erityyppisiä toiminnallisia ja tilallisia ratkaisuja, kuten käytävällisiä ja käytävättömiä kouluja sekä monitoimitaloja.


Erityisesti tehtävänämme on tutkia tilojen vaikutusta inkluusion mahdollistamisessa, laaja-alaisen oppimisen sekä ja ilmiöoppimisen toteutumisessa. Tulemme myös tarkastelemaan miten oppilaiden ja opettajien käytettävissä oleva tilojen laajuudet ovat kehittyneet 50- luvulta tähän päivään mennessä. Onko siis toiminnan monipuolistuessa toiminnan vaatima tilojen laajuus kasvanut, pysynyt ennallaan vai supistunut?


Yllä on kuvattuna vain osa tutkimushankkeen tavoitteista, joten toimintaa tulee riittämään. Elokuussa käärimme hihat ja valmista pitäisi olla vuoden 2025 alkupuolella. Tiimissämme on erinomaisia tutkijoita ja asiantuntijoita Suomesta koulujen ja oppimisympäristöjen suunnittelun tiimoilta. Lisätietoa hankkeesta jaetaan lomien jälkeen.

224 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page