top of page

Opettajan työn merkityksellisyys


Moniammatillista yhteissuunnittelua ja prosessointia parhaan mahdollisen tuloksen saamiseksi


Kouvolassa jouduttiin syksyllä uuden monitoimitalohankkeen suunnittelussa miettimään tarkasti, mistä voidaan säästää, olihan rakennuskustannukset kohoamassa. Jotta tällaisessa tilanteessa lapsi ei olisi mennyt pesuveden mukana, Oppimaisema teki stressitestit ja tilojen käyttöön liittyvät toimivuussimulaatiot.


Keskustelujen ja suunnittelun pohjaksi saatu tieto auttoi meitä pääsemään hyvään lopputulokseen turvaten opettajien monipuolisen työskentelyn.


Opettajan ammatti on mitä merkityksellisin, koska hänen vaikutuksensa lapsen ja nuoren elämään sekä tulevaisuuteen on ainutlaatuinen. Hän toimii yhtenä lapsen ensimmäisistä roolimalleista ja hän voi auttaa merkittävästi uusien ja lapsen tulevaisuudessa tarvitsemien työtapojen omaksumisessa.


Opettajan työ synnyttää arvoa pitkäkestoisesti ja auttaa osaksi yhteiskuntaan pääsemisessä. Kaikkeen tähän hän tarvitsee parhaat mahdolliset työkalut, resurssit ja oppimisympäristöt.


Koulujen suunnittelijoina meillä on yhden oppilasryhmän sijaan vastuu kaikista koulun oppilaista ja opettajista muuta henkilökuntaa unohtamatta. Tämä vaatii enemmän kokemustietoa, kun yhdellä ihmisellä on. Tämän vuoksi laadukas koulujen suunnittelu on yhteisöllistä, osallistavaa ja vaatii laaja-alaista ajattelua sekä ymmärrystä.


Parviäly on tällöin tarpeen ja rehtori sekä opettajat tarvitsevat kaiken mahdollisen avun ja tuen.


35 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Juhlapäivä

Kommentare


bottom of page