top of page

Inspiraatiota Suomesta: Tervaväylän koulu

Tervaväylän koulu

Tervaväylän koulu on valtion ylläpitämä erityiskoulu sekä oppimis- ja ohjauskeskus, joka sijaitsee Oulussa. Koululla on kaksi yksikköä: Lohipato ja Merikartano.

Oppimis- ja ohjauskeskuksen toiminta on valtakunnallista. Toiminnan painopiste on pohjoisen Suomen alueella. Osa oppilaista asuu kouluviikot Tervaväylä oppilaskodeissa pitkien koulumatkojen takia.

Oppilaiden erityisen tuen tarve aiheutuu ensisijaisesti kielellisistä erityisvaikeuksista, kuuroudesta tai vaikeasta huonokuuluisuudesta, liikuntavammaisuudesta liitännäisongelmineen sekä neurologisista sairauksista ja autismin kirjoon liittyvistä haasteista.

Tervaväylän koulun toiminnan painopiste on erityisopetuksessa ja sitä tukevissa kuntoutus-, hoito- ja tukipalveluissa. Tukijaksojen kautta tuetaan erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opiskelua lähikoulussa.

Kaikessa toiminnassa on työtä tutkiva ja kehittävä ote. Tätä kautta kehitetään opetus-, kuntoutus- ja hoitomenetelmiä, opetus- ja kuntoutussuunnitelmia sekä testataan alan teoreettisen tutkimuksen tuomaa tietoa käytäntöön. Työn tuloksena syntyy myös uutta oppimateriaalia ja kirjallisuutta.

Koulun toiminta-ajatus on yhteistyöllä yksilöllisiin ratkaisuihin. Toiminta-ajatusta ohjaa kaksi keskeistä periaatetta: kommunikaatio ja vuorovaikutus ovat oppimisen perusta, ja kuntouttavan arjen kautta edistetään täysivaltaista osallisuutta yhteiskunnassa.

Pohjoinen ulottuvuus ohjaa huomioimaan alueellista tasa-arvoa. Tervaväylän koulun arvoja ovat asiakaslähtöisyys, ammattitaito ja yhteistyö.

Arkkitehtitoimisto saa erityiskoulun suunniteltavakseen harvoin. Syyskuussa 2009 valmistunut Tervaväylän koulun Lohipadon yksikkö oli oululaiselle Linja Arkkitehdit Oy:lle haastava suunnittelukohde. Käyttäjäyhteistyö korostui suunnittelussa alusta lähtien.

"Asioita on mietitty aina oppilaan näkökulmasta. Jo ovenpainikkeen korkeudella on suuri merkitys."

 sanoo rakennuksen pääsuunnittelija, arkkitehti Timo Koljonen.

TILAAJA

Tervaväylän koulu on valtion hanke 

Lue lisää >

Tervaväylän koulun rakensi ?

Lue lisää >

SUUNNITTELU

Tervaväylän koulun arkki-tehtuurisuunnittelusta vastasi arkkitehtitoimisto Linja-arkkitehdit Oy

Lue lisää >

Elinkaarivastuu Tervaväylän koulussa on valtiolla

Lue lisää >

Valmistunut  2009

erityiskoulu

henkilökunta 80

oppilasmäärä 40

Rehtori

Jaakko Viitasaari

ELINKAARI

RAKENTAJA

INFO

"Tässä kohteessa on erityistä tilojen esteettömyyden organisoiminen innovatiivisilla tavoilla ja värien sekä grafiikan käyttö toiminnan ohjaamisessa"  

Haluaisin järjestää vierailun tähän kohteeseen.

Teemavierailussa ohjelma räätälöidään kohteen ominaisuuksien mukaan.

 

Haluaisin järjestää teemavierailun tähän kohteeseen.

TYÖPAJA

Työpaja koko henkilökunnalle on tutkitusti tehokkain tapa saattaa koulusuunnittelua ja toimintakulttuuria eteenpäin.

Haluaisin koulullemme asiantuntijoiden järjestämän työpajan.

TEEMAVIERAILU

VIERAILU

bottom of page