top of page

HELPOTAMME

toiminnallisten tavoitteiden ja vaatimukset-asiakirjan valmistelussa.

AUTAMME

pedagogisen suunnitelman tekemisessä ja hankkimaan sekä kilpailuttamaan oppimisympäristöjä taloudellisesti.

Luotettava-Kumppani-logo_verkkosivuille.
Luotettava-Kumppani-logo_verkkosivuille.

TUEMME

suunnitelmaratkaisujen arvioinnissa ja kehittämisehdotuksien tekemisessä.

HUOLEHDIMME

että uudessa koulussa oppiminen on mielekästä sekä oppilaille että opettajille

yhteissuunnittelun jälkeen päästään sopimukseen. Agreement after collaboration.

OLEMME

mukana suunnitelmien 

jatkokehittämisessä. 

ARVIOIMME

ja olemme osa sinun uuden koulurakennuksen toimintakulttuurin kehittämistä.

tyytyväisiä lapsia ja opettaja.  Happy group of kids and a teaacher.
tyytyväisiä lapsia ja opettaja.  Happy group of kids and a teaacher.

TUTKIMME

miten oppimisympäristöjä käytetään ja autamme, miten mielekäs oppiminen voisi toteutua paremmin -

tutkimusperustaisesti. 

ESITTEEN KANSIKUVA

LATAA TÄSTÄ ESITTEEMME

bottom of page