top of page

Miksi me sijoitetaan liikaa oppilaita kouluihin?


Kuvassa Albany Upper Secondary High School Aucklandista (kuva Markku Lang)


Helsingin Sanomat kirjoitti eilen 24.5.2021, että lapset kärsivät melusta Kinnarin koulussa Järvenpäässä. Mielenkiintoista on, että Kinnarin koulu suunniteltiin syksyllä 2016 yhtenäiskouluksi, jonka oppilasmäärä tulisi olemaan keskimäärin 700-750 oppilasta. 2020 valmistunut uudisrakennus on kuitenkin 441 brm2 pienempi kuin oli tavoitteena ja kouluhanke alitti budjettinsa lähes kolmella miljoonalla eurolla! Tällä hetkellä oppilasmäärä Kinnarissa on 850.


Olin mukana asiantuntijana laadittaessa nykyisiä Rakennustietosäätion perusopetuksen suunnitteluohjeita ja toin keskusteltavaksi, että tilan tarve on riippuvainen tiloihin suunnitellusta toiminnasta. Aikaisempien Rakennustietosäätiön tilasuunnittelun ohjeiden (2008) mukaan opetustiloissa oppilaalle oli varattava n. 2,1 m2, mutta tämän jälkeen olemme enemmän ja enemmän alkaneet kiinnittää huomiota opiskelu- ja oppimisprosessien muotoon ja laatuun.


Vuonna 2021 tarvitaan tilaa enemmän keskusteluun, väittelyyn, tekemällä oppimiseen, syventymiseen, esittämiseen, liikkumiseen, kokeiluun, mokkeihin, hackathoneihin jne. Nämä kaikki projektit, prosessit ja toiminnat tuottavat ääntä. Hyvällä tavalla. Mutta milloin siitä tulee melua, onkin monisyinen kysymys. Otan esimerkiksi tässä vain yhden elementin - toiminnan tilatarpeen.


2,1 - 2,3 - 4,0 m2


Kävimme reilun vuoden aikana pitkiä ja perusteellisia keskusteluja oppilaiden tilatarpeesta ja sain muun ryhmän vakuuttuneeksi siitä, että nykyisen oppimiskäsityksen mukaisessa toiminnassa koulujen tilan tarve on erilainen ja se on huomioitava myös ohjeistuksissa.

Kuva Perusopetuksen tilojen suunnittelun lähtökohdat- ohjeen sivusta 6


Olen tyytyväinen nykyisiin suunnitteluohjeisiin ja siihen perusteelliseen ja moniammatilliseen prosessiin, jonka tuloksena ohjeet syntyivät. Oikean kokoisten koulujen rakennuskustannukset eivät koulun elinkaaren aikaisissa muissa kustannuksissa tee kovinkaan isoa poikkeusta valmiiksi liian pieniin kouluihin verrattuna, mutta kustannuksia alkaa kertymään lasten ja aikuistenkin pahoinvoinnin takia. Ja nopeasti.

 

Oppilasmäärien vähetessä tarvitaan tietysti kokonaisvaltaisempaa suunnittelua esim. kouluverkkojen- ja uusiutuvan energian käytön suhteen, mutta samalla olisi toivottavaa, että huomioisimme oppimiskäsityksen ja opetusuunnitelman mukaisen toiminnan tilatarpeet.


128 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Juhlapäivä

Comments


bottom of page