top of page

Poikkeusaikojen vaikutus kouluun


Tiina Mäkelä on tutkinut miten poikkeusajat vaikuttavat oppimisympäristöjen tulevaisuus- näkymiin. Tutkimuksen tulokset ohjaavat tasapainottamaan yhteisöllisyyttä ja yksilöllisyyttä, mukavuutta ja terveyttä sekä uudenaikaisuutta ja perinteisyyttä.


Alla on kuvakaappaus peruskoulun opetussuunnitelman luvusta 2.3 Oppimiskäsitys. Tästä näkee selvästi, että puolet suomalaisen peruskoulun oppimiskäsitystä kuvaavasta osasta on yksilön toimintaa kuvaavaa ja toinen puoli kuvaa yhteisön toimintaa tai yksilön toimintaa yhteisössä.

Nykyisen oppimiskäsityksen perusteella voidaan ajatella, että saman periaatteen pitäisi toteutua myös etäopetuksessa tai hybridiopetuksessa. Tiina Mäkelän tutkimuksien tuloksien perusteella meidän pitäisi huolehtia nyt opettajien saatavuudesta samoin kuin yhteistyömahdollisuuksista sekä virtuaalisissa että fyysisissä tiloissa.


51 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Juhlapäivä

Comments


bottom of page