top of page

Helsingin kielilukio - Stadin satakieli


Helsingin kielilukiota suunnitellessamme lähdimme miettimään, minkälaisia vaatimuksia sulautuva opiskelu tai hybridiopetus tuovat koulurakennukselle, jonka sisällä sykkii monikulttuurinen sydän. Kielilukiossa voi nimittäin opiskella 13 eri kieltä (suomea, ruotsia, englantia, saksaa, ranskaa, italiaa, espanjaa, latinaa,venäjää, japania, kiinaa ja arabiaa). Kielivalikoimaan on tulossa uutena korean kielen kurssi syksyllä 2021.


Halusimme suunnitella avoimen ja ilmavan rakennuksen, jonka toiminta näkyy myös ulospäin. Visuaaliset yhteydet tilojen välillä luovat yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta sekä ennenkaikkea turvallisuuden tunnetta. Ajatuksena on ollut myös tukea mahdollisimman paljon aktiivista opiskelua ja siksi nuorten ja henkilökunnan hyvinvointi on ollut yksi kantavista teemoistamme ja se näkyy niin tilaratkaisuissa kuin teknologiaratkaisuissakin.


Me oppimaisemalaiset olemme käyneet lukuisissa kouluissa vierailemassa yksin ja ryhmien mukana, ja huomanneet hyvin erilaisia käytänteitä, miten vierailu on luotu. Erityisesti kansainväliset vieraat tarvitsevat yleensä tilan tai tiloja, jossa he saavat olla tarvittaessa myös rauhassa ja opiskella omia kurssejaan. Koska Kielilukiossa vieraita on viikottain, oli kokemuksestamme tässä yhteydessä hyötyä.


Lukion toimintakulttuuriin kuuluu vuorovaikutustaitojen kehittäminen, omien mielipiteiden perustelu, esiintyminen yhdessä ja yksin. Siksi olemme luoneet eri tasoisia esiintymisen ja esiintymisen harjoittelun paikkoja. Näyttämöjä ja esiintymisen paikkoja on jokaisessa kerroksessa useampiakin. 4. kerroksessa löytyy vielä opetustilassa oleva esiintymisen paikka, joka voidaan avata yhteisen oppimisen alueelle vaikka koulun omaa TED-talk - tapahtumaa varten.


Opetustilojen ei tarvitse kaikkien olla samanlaisia. Niiden koko ja sijainti kortteleissa ohjaavat niiden käyttöä. Me olemme rikastaneet opetustiloja niin, että ne tukevat tiettyjä toimintoja paremmin. Muunneltavat tilat luovat edellytykset monimuotoiselle työskentelylle.


Suunnitteluratkaisustamme löytyy tiloja monenlaiseen työskentelyyn ja oleskeluun - hiljaiseen, interaktiiviseen, ryhmä- ja opettajavetoiseen työskentelyyn


Kiireettömyyteen opettaminen on todennäköisesti uusi tulevaisuuden taito. Värityksellä tuetaan rauhoittumista ja keskittymistä. Harkittu värien ja materiaalivalintojen käyttö parantaa myös rakennuksen suunnistettavuutta. Kiireettömyys syntyy laadukkaasta äänimaailmasta, ja siitä, että on paljon erilaisia paikkoja vetäytymiseen ja rauhalliseen keskusteluun. Kiirettömyyden tunne lisääntyy kerroksissa ylöspäin siirryttäessä.


Fyysisen aktiivisuuden tukemiseksi olemme tehneet paljon. 1. kerroksen ja muiden kerrosten avoimen oppimisen alueille on sijoitettu paljon fyysistä aktiivisuutta lisääviä paikkoja ja elementtejä. Liikuntapihan Street work out ja boulderointiseinä tulevat olemaan suosittuja.


Henkilökunnan hyvinvointi oli suunnittelussamme erittäin tärkeää. Hyvinvoiva opettaja on parasta mitä opiskelija voi toivoa. Opettajan työ on vaativaa ja joskus tarvitaan palautumiseen jopa lepohuonetta, useimmiten vertaistuki ja hyvät jutut viihtyisässä paikassa riittää. Henkilökunnan taukotila on rauhallinen. Lähellä on paljon erilaisia työskentelytiloja, ja kohtaamoja. Tärkeää on myös se, että kokoukset ja neuvottelut on helppo pitää tällä samalla alueella.

Helsingin kielilukion suunnittelun tavoitteet on esitetty Helsingin kaupungin tilapalveluiden laatimassa Helsingin kielilukio, elinkaarihankkeen toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet- dokumentissa. Suunnitteluratkaisumme on rakennettu näiden vaatimusten ja tavoitteiden pohjalta.


Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Juhlapäivä

Comments


bottom of page